Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „БУЛГАРТИС“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.HomeZONA.net

Дефиниции

 • “НИЕ”“Home ZONA“ДРУЖЕСТВОТО” – означава „Булгартис“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 117, ЕИК 205684127, тел: 0894387999, e-mail: [email protected], дружество – собственик на онлайн магазина HomeZONA.net
 • “САЙТ”– означава уебсайта на адрес www.HomeZONA.net
 • “АКАУНТ”– означава акаунт регистриран на www.HomeZONA.net
 • “ОНЛАЙН МАГАЗИН”– означава виртуалният магазин находящ се на www.HomeZONA.net предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • “ПОЛЗВАТЕЛ”– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • “КУПУВАЧ”– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ”– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”).
 • “ЛИЧНИ ДАННИ”– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
 • “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (“ЗПУ”).
 • “ОБЩИ УСЛОВИЯ”– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Home ZONA не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Home ZONA си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените потвърдени от Home ZONA онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да добавите в количката за пазаруване продукт, попълните данните за доставка, изберете начин на плащане и финализирате поръчката.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Наложен платеж
 2. Плащане с банкова карта
 3. Банков превод

Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера  фиш за Пощенски паричен превод, който съгласно Чл. 3, Ал.1 от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. е със силата на касова бележка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена в поръчката, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена в поръчката от куриера на купувача) който служи за разписка.

При плащанията с банкова карта или банков кредит може да Ви бъдат начислени банкови такси или комисионни, определени едностранно от съответната банка.

При онлайн покупки, когато цената е договорена с отстъпка, използването на Home ZONA ваучери подарък и други подобни не е приложимо. 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между онлайн магазина Home ZONA и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Home ZONA. Потвърждаването на сключен с Home ZONA договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Home ZONA стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

При приемане на върната стока от Потребителя, си запазваме правото да проверим продуктите за щети и въздействия причинени от евентуално необичайно ползване от Ваша страна. При наличие и установяване на такива щети, Home ZONA ще направи прихващане от сумата за възстановяване, съобразно оценката на констатираната щета и съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗП.

Примери за приложими такси и ограничения:

 – приспада се до 25% от заплатената сума ако липсва част от пълната окомплектовка (аксесоари, кабели, опаковки на аксесоарите и основния продукт, книжки и др.);

 •  – приспада се до 25% ако е нарушена оригиналната опаковка – повредена, скъсана, надраскана или др.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Home ZONA не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Home ZONA за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Home ZONA или на посочен от нея адрес рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Информация за правата на потребители съгласно Законовата гаранция по чл.112-115

Съгласно Закона за защита на потребителя (ДВ, бр.18 от 2011г) търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП, а именно, че независимо от търговската гаранция, продавачът в лицето на съответния търговец, отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112 – 115 от ЗЗП.  Чл. 112.(1). При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършването на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2). Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да се предложи на потребителя друг начин на  обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113.(1). Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2). Привеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3). След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4). Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материалите и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5). Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114.(1). При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2.намаляване на цената.

(2). Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3). Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието не потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115.(1). Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2). Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3). Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

Публикуване на ревюта за стоки

За публикуване на ревюта е необходима регистрация. Публикуването на ревюта се извършва от Home ZONA след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването и.

Ревюта, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително, но не само: ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, ревюта, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси, няма да бъдат публикувани.

Други

Home ZONA се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето, като Home ZONA си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н. за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Home ZONA преди извършването поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на не постигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. Пловдив, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Пловдивски районен съд или Пловдивски градски съд.

Shopping Cart